Zajímavosti:

 
Víte jak pije pes?
Do you know how dog drinks?